Nằm tại khu duyên hải miền Trung nên thời tiết của Đà Nẵng được cân bằng bởi thời tiết nhiệt đới của miền Nam và không khí lạnh từ miền Bắc. Vì vậy khí hậu của nơi đây là khí hậu nhiệt đới gió mùa với sự phân biệt rõ rệt của 2 mùa: mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa bắt đầu vào tháng 10 đến tháng 2 năm sau và tiếp đó là mùa nắng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9.

Nhiệt độ cao nhất nơi đây thường rơi vào khoảng 30°C trong tháng 6 đến tháng 8 và thường đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 8 với nhiết độ ước chừng vào khoảng 33°C.

Nhiệt độ thấp nhất rơi vào tháng 12 đến thàng 2 năm sau, nhiệt độ trung bình vào mùa này dao động từ 18°C – 23°C.

Vào mùa mưa (tháng 10 và tháng 11) lượng mưa trung bình trong năm vào mức 2,500mm