Đà Nẵng Việt Nam vào top hot nhất thế giới 2018

Đà Nẵng Việt Nam vào top hot nhất thế giới 2018

Bảng xếp hạng do Airbnb đưa ra dựa vào lượng phòng du khách đặt trước, trong đó thành phố Đà Nẵng và Hà Nội là hai đại diện của Việt Nam.

Việt Nam có hai thành phố vào top hot nhất thế giới 2018

 

Việt hóa: Kiều Dương

Nguồn: Airbnb