Hồ bơi Sky

Hồ bơi Sky

Được bố trí ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, có tầm nhìn trực tiếp ra biển Đông tuyệt…