(Tiếng Việt) Đà Nẵng Việt Nam vào top hot nhất thế giới 2018